Liceul Tehnologic Bistrita  precizeaza ca imaginile si articole din din Site au caracter informativ.

SITE-ul poate contine si link-uri catre alte site-uri.
Liceul Tehnologic Bistrita nu este responsabil de politica de confidentialitate practicata de acestea precum si de orice alta informatie mentionata pe aceste site-uri.
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:
UTILIZATOR: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Conditiile de Utilizare ale prezentului SITE, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Liceului Tehnologic Bistrita.

UTILIZATORII acestui SITE sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii si conditiile de utilizare urmatoare.
Termenii si conditiile urmatoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunindu-se de drept prevederilor generale ale legislatiei in vigoare.
Termenii si conditiile de utilizare pot fi modificate oricand prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediat pentru toti UTILIZATORII/CLIENTII.
Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt sa respecte termenii si conditiile prezentate in continuare precum si legislatia aplicabila.

- Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri.

- Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi Liceul Tehnologic Bistrita  nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind SITE-ul e va fi permanent în siguranţa.

- Liceul Tehnologic Bistrita  nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de site.

- Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site.

În acest sens, Liceul Tehnologic Bistrita va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Liceul Tehnologic Bistrita îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare dintre clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

 

construct