În baza Ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 5338/2015/2021 și conform hotărârii consiliului de administrație al liceului, elevii din școala noastră se vor testa (pentru SARS-COV-2) la domiciliu sub supravegherea părinților sau reprezentantului legal și vor comunica electronic rezultatul testului. În acest sens vor fi instruiți de către diriginții claselor.

CONDUCEREA