PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2023 SESIUNEA IUNIE-IULIE SE SUSTIN LA LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL BISTRITA.

În baza Ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 5338/2015/2021 și conform hotărârii consiliului de administrație al liceului, elevii din școala noastră se vor testa (pentru SARS-COV-2) la domiciliu sub supravegherea părinților sau reprezentantului legal și vor comunica electronic rezultatul testului. În acest sens vor fi instruiți de către diriginții claselor.

CONDUCEREA

Numar persoane vaccinate 26
Ponderea personalului vaccinat in numarul total de angajati 78,7%

Avand in vedere ca procentul de vaccinare in cadrul liceului nostru trece de 60% reluarea cursurilor se va face fata in fata pentru toate clasele de liceu zi si seral, precum si pentru invatamantul profesional.

Dragi elevi va asteptam cu drag.

Atentie la respectarea masurilor igienico-sanitare. Purtarea mastii in cadrul liceului este obligatorie.

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.